21 de Maig de 2019

07/08/2018

Empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb l'administració pública catalana hauran d’estar inscrits en el RELI

Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions públiques catalanes hauran d’estar inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) abans del 9 de setembre de 2018. Així ho estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. És per aquest motiu que la Diputació de Girona, a través del Servei de Contractació, ha engegat una campanya per promoure que, abans de la data esmentada, totes les empreses de les comarques gironines que vulguin optar a contractes públics estiguin registrades en el RELI.

Amb l’objectiu de millorar l’eficiència i reduir la burocràcia en els processos de compra pública, la Llei 9/2017 estableix procediments oberts simplificats en els casos de: 

  • contractes de subministrament o serveis de valor estimat igual o inferior a 100.000 €
  • contractes d’obres de valor estimat igual o inferior a 2.000.000 €

Per tal de simplificar i agilitar aquests procediments, la Llei 9/2017 obliga que, a partir del 9 de setembre, les empreses que vulguin contractar amb les administracions públiques catalanes estiguin inscrites en el RELI, que és responsabilitat del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. També ho poden fer en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat o bé en qualsevol altre registre oficial de les comunitats autònomes. La inscripció en el RELI permet que les administracions públiques s’estalviïn requerir documentació administrativa a les empreses que obtinguin la millor puntuació en un procés de licitació, tenint en compte que aquest registre els aportarà informació per comprovar si:

  • Les empreses estan constituïdes.
  • El signant de la proposició té prou poders per formular l’oferta.
  • L’empresa compleix els requisits mínims de solvència econòmica, financera i tècnica o bé té la classificació corresponent.
  • L’empresa té alguna prohibició de contractar.

De fet, la Llei 9/2017 va entrar en vigor el 9 de març passat, però, atenent que la inscripció en el registre implica que les empreses hagin de realitzar un seguit de tràmits previs, la nova llei de contractes va demorar l’entrada en vigor de l’obligatorietat d’inscriure-s’hi durant el termini de deu mesos. Aquesta moratòria acaba el 9 de setembre vinent i, per aquest motiu, cal que les empreses de les comarques gironines que vulguin optar a contractes públics s’hi registrin ben aviat.Per a més informació, es pot consultar aquest enllaç.


Comparteix
Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix, Escola de Música i Biblioteca Municipal
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Agustí Font, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut i Acció Social i Ciutadania, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/1 d'octubre de 2017, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990
Tel. Acció Social i Ciutadania: 972 646 737 (ext. 4)
 
Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198