30 de Març de 2017

Entitats

Des del 2011 està actiu el Registre d’Entitats de la Bisbal d’Empordà amb l'objectiu de desenvolupar una de les propostes que recull el Pla Director de Participació Ciutadana (PDPC), aprovat per l’Ajuntament de la Bisbal l’any 2009.

Concretament la creació del Registre d’Entitats es recull a la línia estratègica 4, que fa referència al teixit associatiu i les relacions amb l’Ajuntament. En aquesta línia estratègica, es contempla, entre d’altres aspectes, l’actualització de la informació associativa municipal. L’acció 4.6.1. del PDPC és precisament promoure l’elaboració d’un registre d’entitats amb informacions i dades de contacte actualitzades sobre les entitats actives actualment al municipi.

L’elaboració del registre, al marge de permetre l’actualització de la informació sobre cada entitat, facilitarà també la comunicació entre l’Ajuntament i les entitats, i farà possible el desplegament de moltes de les accions incloses en aquesta línia estratègica, com la creació del Consell d’Entitats.

És per aquesta raó que us demanem un seguit de dades referides a la vostra associació o entitat: 

-       Els estatuts de l'associació (document electrònic tipus word, pdf amb els estatuts).

-       Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

-       Nom de les persones que ocupen càrrecs directius i forma de contacte (telèfon i correu e).

-       Nom de les persones i forma de contacte (telèfon i correu e) interlocutores en funció dels temes (p.ex., per parlar del tema x cal parlar amb la persona y; i així successivament quan s’escaigui).

-       Domicili social.

-       Programa d'activitats de l'any en curs.

-       El número de socis.

Aquesta informació s'ha d'adreçar a l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. És molt important que la informació sigui correcta i actualitzada ja que és la que es prendrà de base a l’hora d’atendre peticions de subvenció, signatura de convenis i, en general, les relacions de cada entitat amb l’Ajuntament de la Bisbal.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb l'Àrea de Comunicació i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal. 

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell 10
17100 - La Bisbal d'Empordà (Girona)
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà (Girona)
Tel: 972 646 806

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix, Escola de Música i Biblioteca Municipal
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà (Girona)
Tel: 972 642 593
 
Escoles Velles (FP)
Àrees d'Ensenyament i Joventut, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/Coll i Vehí, 6
17100 - la Bisbal d'Empordà (Girona)
Tel Ensenyament: 972 646 737
Tel Joventut: 617558990
 
Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà, S/N
17100 - la Bisbal d'Empordà (Girona)
Tel: 972 642 198