20 de Setembre de 2018

27/01/2017

Es prorroga l'exposició pública de l'Ordenança reguladora del règim d'intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl

La sessió ordinària del Ple municipal de l'Ajuntament de la Bisbal celebrat el passat 22 de desembre del 2016 va acordar prorrogar el termini d'exposició pública de l'Ordenança municipal reguladora del règim d'intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl pel termini de 30 dies hàbils. La finalitat és que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant també la inserció de l'anunci corresponent al BOP i al tauler d'edictes del consistori.

Així doncs, l'exposició pública del text aprovat inicialment queda prorrogada fins el proper 23 de febrer de 2017. Es pot consultar l'ordenança en aquest enllaç.


Documents Adjunts
Comparteix
Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix, Escola de Música i Biblioteca Municipal
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca municipal
c/ Agustí Font, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut i Acció Social i Ciutadania, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/Coll i Vehí, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990
Tel. Acció Social i Ciutadania: 972 646 737 (ext. 4)
 
Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà, S/N
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198