24 d'Octubre de 2021

Subvencions per a clubs esportius

En data 17 d'agost de 2020, s'ha publicat en el BOP núm. 158 la convocatòria de subvencions a entitats esportives 2020.

Les sol·licituds es presentaran en el termini d'un mes (a comptar del dia de la publicació en el BOP de Girona), en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats a l'article 16.4 de la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (LPACAP), per tant, l'últim dia de presentació serà el dia 17 de setembre de 2020.

La sol·licitud s'haurà de presentar mitjançant el model adjunt acompanyada de tota la documentació detallada a continuació i signada pel titular o pel representant legal del club esportiu.

En el cas de ser la primera vegada que es demana subvenció, d’acord amb aquestes Bases:

- DNI del representant de la persona jurídica.
- Certificat del nomenament del representant de la persona jurídica.
- Estatuts de la persona jurídica.
- CIF de la persona jurídica.
- Memòria on consti de forma resumida les activitats dutes a terme fins al moment - Annex 1.
- Projecte de les activitats a desenvolupar (a l'objecte de valoració de les sol·licituds) - Annex 2.
- Pressupost d’ingressos i despeses del projecte/activitat - Annex 3.
- Fitxa de creditor.
- Comprovant que justifiqui que la persona jurídica disposa d’una assegurança de responsabilitat civil (pòlissa i rebut).

En cas d’haver sol·licitat prèviament una subvenció, d'acord amb aquestes Bases:

- Memòria on consti de forma resumida les activitats dutes a terme fins al moment. - Annex 1)
- Projecte de les activitats a desenvolupar (a l'objecte de valoració de les sol·licituds) - Annex 2)
- Pressupost d’ingressos i despeses del projecte/activitat - Annex 3
- Comprovant que justifiqui que la persona jurídica disposa d’una assegurança de responsabilitat civil (pòlissa i rebut).

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell, 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix i Escola de Música
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Passeig Muriel Casals, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/1 d'octubre de 2017, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990


Residència Geriàtrica Municipal Zolio Feliu
C/Hospital, 7
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 01 10
 
Ajuntament Vell
Àrees de Acció Social i Ciutadania, Àrea de Comunicació i Noves Tecnologies i Ràdio Bisbal
Carrer de les Mesures, 17
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies