13 de Desembre de 2017

Cens d'animals de companyia

Què és el cens municipal d’animals de companyia?

És un registre en el qual s’anoten les dades d’identificació dels animals de companyia que resideixen de manera habitual al municipi de la Bisbal d'Empordà juntament amb les dades d’identificació dels seus propietaris.

Les dades del cens municipal s’incorporen al Registre d’animals de companyia de la Generalitat de Catalunya.

Quins animals cal inscriure en aquest cens municipal?

Cal censar els gossos, els gats i les fures que resideixin de manera habitual al municipi de la Bisbal d'Empordà, en un termini de 3 mesos a comptar des de la data de naixement, adquisició o canvi de residència de l’animal.

Quina documentació cal que presenti per inscriure-hi el meu animal de companyia?

Només cal aportar la cartilla oficial de l’animal (gos, gat o fura) que us va lliurar la vostra clínica veterinària i en la qual han de constar les dades de l'animal amb el número de microxip implantat, així com les dades del propietari/a. Sense el número de xip no es pot registrar un animal de companyia.

On m’he d’adreçar per censar el meu animal de companyia?

Per sol·licitar una alta o una baixa en el cens cal que us adreceu a l’oficina de l'Àrea de Medi Ambient, situada a l'edifici de la Casa Consitorial.  També podeu posar-vos en contacte amb aquesta oficina mitjançant el correu electrònic mediambient@labisbal.cat o bé trucant al 972 64 09 75.

Quin és el cost d’aquesta inscripció en el cens?

La quota tributària per a la prestació del servei de cens d'animals de companyia és de 12€ per animal. Estan exempts d’aquesta taxa les persones cegues o amb altres minusvalies que necessitin un gos per guiar-se i els gossos de salvament. Aquesta taxa té caràcter anual pel que respecte al cens.

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix, Escola de Música i Biblioteca Municipal
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut i Acció Social i Ciutadania, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/Coll i Vehí, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990
Tel. Acció Social i Ciutadania: 972 646 737 (ext. 4)
 
Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà, S/N
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198