21 de Juny de 2018

Prestacions lloguer

PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A L'ANY 2013

El dia 16 de maig de 2013 es va obrir la convocatòria de les prestacions per al pagament del lloguer d'enguany i va finalitzar el dia 1 de juliol. Per a persones amb contractes de lloguer a través de les borses de mediació per al lloguer social el termini finalitza el 30 d'octubre de 2013. La resolució TES/1101/2013, de 15 de maig contempla les bases de la convocatòria. 

La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l'import del lloguer que paga la persona arrendatària i l'import que hauria de pagar.

 

RENDA BÀSICA D'EMANCIPACIÓ

És una prestació adreçada als joves d'entre 22 i 30 anys per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual.

A partir de l’1 de gener de 2012, d’acord amb la disposició derogatòria inclosa al Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, ja no està en vigor aquest ajut. Això implica que ja no es poden presentar noves sol·licituds.

Els beneficiaris que tinguin reconegut aquest ajut continuaran cobrant-lo sempre que es compleixin tots els requisits. S'admeten canvis que impliquin presentar una nova sol.licitud.

 Per descarregar-vos la documentació, la trobareu al peu de pàgina.

 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA

 Es tracta d'ajuts per garantir l'habitatge a les persones amb dificultats greus per pagar el lloguer o les quotes d'amortització hipotecàries que s'atorguen en situacions d'especial urgència.

La prestació la perceb la persona o entitat que no ha rebut l'import del deute acumulat.

A partir de l’1 de gener de 2012, les sol·licituds es tramitaran des d’aquesta àrea.

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix, Escola de Música i Biblioteca Municipal
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca municipal
c/ Agustí Font, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut i Acció Social i Ciutadania, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/Coll i Vehí, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990
Tel. Acció Social i Ciutadania: 972 646 737 (ext. 4)
 
Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà, S/N
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198