25 de Febrer de 2020

Factura electrònica

L’Ajuntament de La Bisbal d'Empordà posa a disposició dels proveïdors la bústia de lliurament de factures electròniques en compliment de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptables de factures en el Sector Públic.


Quan entra en vigor?

 La disposició final vuitena estableix que l’obligació de presentació de factura electrònica entrarà en vigor el dia 15 de gener de 2015.


Actualment ja és possible presentar les factures en aquest format.

 
Qui està obligat a presentar les factures en format electrònic?

 Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica. No obstant, l’Ajuntament de La Bisbal d'Empordà per a l'exercici 2015 exclou d'aquesta obligació de facturació electrònica a aquelles factures que el seu import (IVA inclòs) sigui igual o inferior a 5.000 euros. Estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:

  • - societats anònimes;
  • - societats de responsabilitat limitada;
  • - persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
  • - establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
  • - unions temporals d’empreses;agrupació d’interès econòmic,
  • - agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions.

Qui no està obligat pot, igualment, presentar la factura electrònica.

Quin format ha de tenir la factura electrònica?

 La factura electrònica ha de tenir el format Facturae versió 3.2 i firma electrònica avançada, segons l’especificació XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES).

Camps identificadors per a l’enviament de la factura

 Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar dels següents camps segons l’annex de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

 

  • Oficina comptable: L01170221 Ajuntament de La Bisbal d'Empordà - Intervenció Comptabilitat
  • Òrgan gestor: L01170221 Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
  • Unitat tramitadora: L01170221 Ajuntament de La Bisbal d'Empordà - Centres Gestors

 

On s’ha d’enviar la factura?

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=383

Terracotta Museu de Ceràmica: https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1271

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix, Escola de Música i Biblioteca Municipal
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Agustí Font, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut i Acció Social i Ciutadania, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/1 d'octubre de 2017, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990
Tel. Acció Social i Ciutadania: 972 646 737 (ext. 4)
 
Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies