03 de Febrer de 2023

Oficina municipal d'escolarització

OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (OME)

L’Oficina Municipal d’Escolarització és l’organisme que s’ocupa de gestionar l’escolarització de l’alumnat de la Bisbal d’Empordà per a les etapes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria de tots els centres públics i concertats de la ciutat.

 

Què ofereix l'OME?

En relació amb les famílies

• Ofereix informació de l’oferta educativa de la ciutat.
• Ofereix informació, orientació i assessorament en el procés de preinscripció i matrícula.
• En el marc de les comissions d’escolarització, vetlla pel compliment de la normativa que regula el procés de preinscripció i matrícula.
• En el marc de les comissions d’escolarització, procura fer efectiva una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

En relació amb els centres educatius

• Promou el coneixement de l’oferta educativa dels centres.
• Dóna suport als centres en el procés de preinscripció i matrícula en el període ordinari.
• Dóna suport als centres en el procés d’escolarització que es produeix durant el curs escolar (matrícula viva).

 

Finalitats de l'OME

Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya

Article 2

Finalitats de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió

1. La finalitat de programació de l'oferta educativa és determinar de forma periòdica i territorialitzada els llocs escolars necessaris en els centres del Servei d'Educació de Catalunya per atendre les necessitats d'escolarització en els ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat, garantint a tot l'alumnat un lloc escolar gratuït i de qualitat en aquests centres, a partir de l'oferta existent de centres públics i l'autorizada en els privats concertats, harmonitzant-ho amb els drets individuals dels alumnes i de les mares, pares o els tutors.

2. El procediment d'admissió garanteix a tot l'alumnat l'accés en condicions d'igualtat a un lloc escolar per cursar amb èxit els ensenyaments objecte d'aquest Decret, com a garantia del seu dret a l'educació, així com la llibertat d'elecció de centre en el marc de l'oferta de llocs escolars.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR EN CAS DE MATRÍCULA VIVA I PREINSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI


• Imprès de sol·licitud omplert i signat (document adjunt).
• Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement.
• Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si és el cas.
• Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de l’alumne/a.
• Fotocòpia del DNI/ NIE/passaport del pare, mare o tutors legals.
• Carta del CAP que certifica que l’alumne/a pot escolaritzar-se (document adjunt).
• Fotocòpia de la targeta sanitària.
• Fotocòpia del llibre de vacunes.
• Fotocòpia del volant de convivència (es demana a l’Ajuntament).
• 1 foto (mida carnet) amb el nom i cognom escrits al darrere.

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell, 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix i Escola de Música
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Passeig Muriel Casals, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/1 d'octubre de 2017, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990


Residència Geriàtrica Municipal Zolio Feliu
C/Hospital, 7
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 01 10
 
Ajuntament Vell
Àrees de Acció Social i Ciutadania, Àrea de Comunicació i Noves Tecnologies i Ràdio Bisbal
Carrer de les Mesures, 17
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies