09 de Desembre de 2022

Procés selectiu per a cobrir una plaça d'agent de la policia local en règim de funcionari de carrera i la constitució d'una borsa de treball (OPO 2021)

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBRIR UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA 

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT: 

Comença  : 29/04/2022

Acaba       : 18/05/2022

-------------------------------------------------------------------------------------

Termini presentació d'al·legacions a la llista d'admesos i exclosos provisionals, si s'escau és de  10 dies hàbils des de la seva publicació (27/05/2022). Per tant, el termini per a presentar les al·legacions començarà el dia 30/05/2022 i acabarà el 13/06/2022, ambdós inclosos. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria de la prova: 

Lloc                : Ajuntament vell de la Bisbal d’Empordà. c/ mesures, 17

Data                : 29/06/2022

Hora               :09:00 hores

 

Es realitzaran les tres proves següents:

1er.- Exercici: Cultura general

2n.- Exercici: Prova teòrica

3r.- Exercici: Prova pràctica

4rt.- Exercici: Proves Físiques

Abans de la realització de les proves físiques, els aspirants hauran de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim tres mesos abans de la data de realització de les proves, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.

-------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria de la prova psicotècnica: 

Lloc                : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10

Data                : 11/07/2022

Hora               :11:00 hores

-------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria de la prova mèdiques: 

Lloc                : Alfamèdic Palamós, Avinguda Catalunya 83

Data                : 28/07/2022

Hora               :Mirar anunci

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell, 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix i Escola de Música
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Passeig Muriel Casals, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/1 d'octubre de 2017, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990


Residència Geriàtrica Municipal Zolio Feliu
C/Hospital, 7
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 01 10
 
Ajuntament Vell
Àrees de Acció Social i Ciutadania, Àrea de Comunicació i Noves Tecnologies i Ràdio Bisbal
Carrer de les Mesures, 17
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies