Formació, Ocupació i Empresa

Aquest espai té com a objectiu promoure activitats que incideixin en la millora de l'estructura social i econòmica, desenvolupar accions de formació, impulsar iniciatives de foment de l'ocupació, posar en contacte les administracions, els agents socials i econòmics, els sectors productius i la ciutadania per tal de sumar esforços que contribueixin al desenvolupament socioeconòmic i el progrés social de la ciutat.

Amb la col·laboració de la