El Coworking la Bisbal està situat a l’edifici Ajuntament Vell, al c/ de les Mesures nº17. Es tracta d’un servei públic dirigit a persones emprenedores i empreses de nova creació que, sigui quin sigui el seu model de negoci, tinguin una visió empresarial cap a la innovació social i a la sostenibilitat ambiental.

 

La idea. QUÈ ÉS EL COWORKING LA BISBAL

- Un espai de treball a la Bisbal per fomentar l’emprenedoria i l’autoocupació de persones i empreses que tinguin en el seu pla de negoci criteris d’innovació social i que busquin satisfer demandes que millorin el benestar, les condicions de vida, el nivell cultural, la igualtat i inclusió social o la sostenibilitat ecològica del territori.

- Un espai de trobada que permeti la interacció i col·laboració entre les persones i empreses i que faciliti la creació de sinergies, la cooperació, el suport mutu i la compartició de coneixements.

 

El catàleg. SERVEIS QUE OFEREIX EL COWORKING LA BISBAL

- Espai físic unipersonal i intransferible per a cada coworker format per taula de treball, cadira, armariet de calaixos privat amb clau i guixeta.

- Accés 24 hores del dia durant tot l’any a l’espai.

- Internet de fibra òptica i wifi.

- Cuina office i lavabos.

- Servei de neteja setmanal, alarma, manteniment i subministraments derivats de l'ús de l'edifici

- Equip d’impressió, fotocopiadora i escàner a preu públic definit per les ordenances fiscals.

- Meeting room: sala de reunions a disposició de 4 hores al mes d’ús gratuït.

- Sales de formació d’acord a la disponibilitat i al preu públic de lloguer de les sales.

 

El procediment. COM OBTENIR UNA PLAÇA

PAS 1 -   Consultar disponibilitat d’espais:

                coworking@labisbal.cat 

                972 64 68 06

 

PAS 2 -   Sol·licitud d’ingrés al Coworking la Bisbal: Caldrà omplir la documentació que es troba a continuació i fer-la arribar via Instància Genèrica a la SEU-E de la web de l’Ajuntament.

- Formulari Sol·licitud         

- ANNEX 1 - Fitxa de Creditor- Declaració Responsable - No Oposició

- ANNEX 2 - Compromís d’Alta Censal o d’Escriptura de Constitució

- ANNEX 3 - Dades del Projecte Empresarial

 

La valoració de l’ANNEX 3 es farà en funció de la GUIA DE PUNTUACIÓ DE LA VIABILITAT DEL PLA D’EMPRESA I DE LA INNOVACIÓ SOCIAL, que marca el valor de cada element i defineix els continguts que ha de contenir cada apartat.

- Guia de Puntuació

 

PAS 3 -  Entrevista amb personal tècnic de l’Ajuntament per tal de fer una avaluació conjunta de la proposta empresarial i aclarir aspectes rellevants.

 

La normativa. REGLAMENT DE RÈGIM DE FUNCIONAMENT I D’ÚS DELS ESPAIS

- Reglament del Servei de Coworking la Bisbal

- Ordenança Fiscal del Servei de Coworking la Bisbal

 

 

 

CONTACTE

Àrea de Desenvolupament Local i Promoció Econòmica

Edifici Torre Maria nº17

coworking@labisbal.cat 

972 64 68 06